Kresy

iele rodzin wywodzi swoje korzenie z kresów wschodnich.

Tak też jest z rodziną Joanny Kamińskiej, której przodkowie pochodzą z Dobrej na Wołyniu. Dzięki materiałom zebranym przez Joannę możemy prześledzić exodus rodziny z Wołynia na Ziemię Elbląską.
Zapraszam wszystkich spokrewnionych z tą gałęzią Kaminskich do sprawdzania danych, ich korekty i nadsyłania nowych uzupełniających informacji.

Poniżej można zapoznać się z pełnym indeksemosób, który zawiera 296 osób (158 m. + 138 k.)