Miejsca

Zdjęcia starego Włocławka

Zamek 1-sza połowa XVII wieku
rycina zaczerpnięta z „Dziennika” A.Boota

Pałac Biskupi I-sza połowa XXI wieku
zdjęcie zaczerpnięte z zasobów autora strony

Budowa mostu

ul. Żabia

Pl. Wolności