Hierarchia

Ponownie wykorzystując wiedzę Pana Rafała T. Prinke przedstawiam tabelę hierarchii społecznej dawnej Polski.

Grupa Podgrupa XVI – XVII w. XVIII – XIX w. Określenie
szlachcic  

 

 

magnat, możnowładca wielmożny (magnificus) jaśnie wielmożny (illustri-ssimus ac magnificus) właściciel miasta  i/lub kilku wsi
posesjonat urodzony (generosus) wielmożny (magnificus) właściciel przynaj-mniej jednej wsi
szlachcic zagrodowy, „szarak” szlachetny (nobilis) urodzony (generosus) właściciel  części wsi, uprawiający własną ziemię
„gołota” szlachetny (nobilis) urodzony (generosus) wykonujący prace dla innych
  
mieszczanin  

 

 

 

 

 

patrycjusz (patrician) godny (spectabilis) szlachetny (nobilis) bogaty kupiec, wła-ściciel kilku domów
obywatel (civis) zacny (honoratus) godny (spectabilis) właściciel jednego domu, żyjący w granicach grodu
rzemieślnik cechowy sławetny (famatus, famosus) sławetny (famatus, famosus) członek cechu, żyjący w granicach grodu
plebeusz (plebean) opatrzny (providus, circumspectus) sławetny (famatus, famosus) biedny rzemieślnik pracujący w warsztacie majstra
  
podmieszczanin uczciwy (honestus) uczciwy (honestus) żyjący poza grodem
partacz uczciwy (honestus) uczciwy (honestus) rzemieślnik wiejski
  
chłop  

 

 

 

kmieć (cmetho) pracowity (laboriosus) pracowity (laboriosus) uprawiający 1 łan ziemi
półkmieć ( semi-cmetho) pracowity (laboriosus) pracowity (laboriosus) uprawiający 1/2 łanu ziemi
zagrodnik (hortulanus) pracowity (laboriosus) pracowity (laboriosus) uprawiający skrawek ziemi przy gospodarstwie
chałupnik pracowity (laboriosus) pracowity (laboriosus) mieszkający w własnej chałupie i pracujący u innych chłopów
komornik, kątnik (inquilinus, famulus) pracowity (laboriosus) pracowity (laboriosus) mieszkający i pracujący u innych chłopów