Herbarz

Stronę herbarzu poświęcam na przedstawienie herbów używanych przez rodziny Kamińskich. Z biegiem czasu uzupełnionych o opisy oraz przedstawicieli rodzin.

Ostatnie ustalenia wskazują, że Kamińscy używali następujących herbów:

– Cholewa Dwie klamry żelazne, do góry podniesione, barkami do siebie obrócone, a między niemi miecz biały otłuczony, końcem prosto na dół idzie w polu czerwonym, na hełmie pięć piór strusich.

Kasper Niesiecki, Herbarz, III, s.70

– Dołęga Ma być podkowa biała, do góry barkiem, ni brama wystawiona, krzyż złoty u niej na wierzchu i środku, w pośrodku podkowy strzała biała albo bełt żeleźcem na dół, w polu błękitnym. W hełmie skrzydło sępie, a przez nie strzała z żeleźcem w prawą obrócona.

Kasper Niesiecki, Herbarz,  III, s. 362-363

np. rodzina p. Grzegorza patrz sekcja BIG FAMILY

– Jastrzębiec Na tarczy w polu błękitnym podkowa złota, końcami prosto do góry obrócona, w jej środku krzyż. Na hełmie nad koroną jastrząb, z skrzydłami trochę do lotu wzniesionymi, w prawą tarczy całym skierowany, z dzwonkami i pęcinami, w szponie prawej trzyma takąż podkowę z krzyżem jako na tarczy.

Kasper Niesiecki, Herbarz, IV, s.462

– Odrowąż Ma być w polu czerwonym strzała biała, z końcami na obie strony zakrzywionymi, w hełmie ogon pawi, a w nim tenże herb, przecież na bok obrócony.

Kasper Niesiecki, Herbarz,  VII, s. 23

– Sulima Herbu tego tarcza wszerz na dwie części podzielona, na wierzchniej dzielnicy pół orła czarnego w żółtym polu, z skrzydłami rozciągnionymi, z pyskiem w lewą tarczy obróconym; w spodniej zaś trzy kamienie w czerwonym polu. Na hełmie z korony pół orła czarnego, takiego jak w tarczy.

Kasper Niesiecki, Herbarz,  VIII, s. 562

– Topór
(Starża)
Topór biały powinien być w czerwonym polu, ostrzem w lewą tarczy obrócony. Na hełmie takiż topór, tylko że ostrzem trochę nachylony ku ziemi, jakby końcem utkwiony w koronie.

Kasper Niesiecki, Herbarz,  IX, s. 94

Chciałbym zwrócić uwagę, że nasze nazwisko może przybrać też formę Kamieński. Bardzo popularne kiedyś było w okolicach Lwowa choć nie tylko. Także wśród Rosjan.
Szlachta nosząca te nazwisko posługiwała się następującymi herbami:
Cholewa, Dołęga, Grzymała, Jastrzębiec, Łuk Odrowąż, Rawicz, Rogala, Rola, Sas, Sulima,
Ślepowron, Topór i Znin.