Drzewo r. Kaminski

Drzewo już się bardzo rozrasta i dla większej czytelności postanowiłem
porozdzielać poszczególne gałęzi.


Gałąź Bronisławy [P386]

Gałąź Stanisława [P261]

Gałąź Anastazji [P262]

Gałąź Stefana [P8]