Kler

Kamińscy stanu duchownego

„Qd zawsze” ostoją polskości i zachowań patriotycznych był  Kościół. Tworzyli Go oczywiście ludzie a wśród nich Kamińscy. Przedstawiam poniżej osoby mogące mieć udział w tym dziele.

Liczę, że przy czynnym udziale odwiedzających, poniższa tabela będzie się rozrastać.
Wszelkie informacje (również wywody) na temat wymienionych osób mile widziane!!

Imię Nazwisko Diecezja/parafia
ks. Antoni Kamiński
(18.01.1835-06.08.1899)
Uczył się w Nowym Mieście Lub., Brodnicy. Lubawie i w gimnazjum chełmińskim (od 1848). Egzamin dojrzałości złożył w 1856. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, w Munster (1857-59). Otrzymał roczne stypendium TPN w wysokości 80 tal. W l. 1859-60 odbył kurs praktyczny w Seminarium Duchownym w Pelplinie, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie 7 IV 1860. Był wikarym w Pucku, kapelanem bpa J.N. Marwicza i nauczycielem w Collegium Marianum w Pelplinie (1861-66). Jako proboszcz w Chełmży (od 27 VII 1866) nie  dopuścił do symultanizacji szkoły katolickiej. Był dziekanem chełmżyńskim (1885-97), kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej (inst. 28 IV 1897). Działał w polskim ruchu wyborczym. Należał do TNT (1881-98). Swoje oszczędności przeznaczał na cele dobroczynne, m.in. pomagał kształcącej się młodzieży, kościołom w Suszu i Grzywnie, wspierał misjonarzy. Ofiarował 7500 Mk na budowę szpitala w Toruniu. Dzięki jego fundacji erygowany został w 1895 klasztor Sióstr Elżbietanek w Chełmży.
ks. Jakub Kamieński
(22.09.1812-6 II 1873)
Święcenia kapłańskie 1837. Wik. par. św. Jana we Włocławku XII 1849; prob. par. Zbrachlin 1849-1873.
ks. Józef Kamieński
(10.03.1804-2 V 1855)
Św. 1834. Wik. par. Wolbórz 1834-1839, komendarz par. Opatówek 1839- prob. par. Opatówek 185?-1855. Dziekan dekanatu foralnego kaliskiego. Asesor konsystorza generalnego 1851- Kanonik honorowy kaliski.
ks. Józef Kamieński
(26.01.1813-22 XII 1862)
Św. 1839. Wik. par. Łask VI 1849- adm. par. Brzeźnica 1850?- dziekan dek. brzeźnickiego 1853?
ks. Józef Kami(e)ński
(05.03.1856-18.08.1864) 
Św. 1856. Wik. par. Sulejów 1856-1857, Szadek 1857-1858, Praszka 1858
 ks. Kazimierz Kamiński gnieźnieńska/prob. w Bydgoszczy
ks. Mieczysław Kamiński
(27 VIII 1868-19 V 1938)
Uczył się w Collegium Marianum w Pelplinie (1880-87) i w gimnazjum w Chełmnie. Egzamin dojrzałości złożył w 1891. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim  i w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 III 1896. Pracował w Luzinie, Golu-biu, Lążynie, Szynychu ( w 1900, zarządzał parafią). Był wikarym w Komórsku, Czersku, Tucholi i Brodnicy (1904-15). Jako proboszcz pracował w Dźwierznie (od 30 III 1915) i w Szczuce (od 4 V 1917). Werbował ochotników do Wojska Polskiego i Straży Ludowej. Zbierał podatek narodowy. Oddany był całym sercem sprawie niepodległościowej. W odrodzonej Polsce był członkiem sejmiku powiatowego. W 1925 oddzielono od Szczuki i usamodzielniono kościół filialny w Cielętach, kiedy jednak bp St.W.Okoniewski odłączył od macierzystej parafii i Gorczenice (gdzie Kamiński gruntownie odnowił kościół w 1921), nie zgodził się na podział beneficjum i odwołał się do Stolicy Apostolskiej (1938).
ks. Rajmund Kamieński  sen.
(23.01. 1827- 18.02.1904)
Św. 1855(1850) STC. Wik. par. Krzepice 1856-1857? Wik. w filii Kaszewice 1857-1861, Kawnice 1861-????, wik. przy kościele Kapucynów w Lądzie -?1868-1869, przy k-le dominikańskim w Piotrkowie Tryb. 1869-1870; adm. par. Stawiszyn 1870-1874, Pątnów 1874-(od 1879 rez. w Dzietrznikach)-1881, Krzepczów 1881-1884, Pławno 1884-1886, Kliczków Mały 1886-1900.
ks. Rajmund Kamieński  jun.
(30.08.1843-20.11.1904)
 Św. 1865. Św. 1865(6). Prob. par. Niedośpielin 1875-1877, Pławno 1877-1881, Pątnów 1881-1883, Borszewice 1883-1891, Lututów IV 1891-1895;  prob. par. Gomolin 1895-1902, Łobudzice 1902-1904.
ks.  Ryszard Kamiński prof. dr hab. KUL
ks. Stanisław Kamiński
(ur. 18.01.1911-09.01.1965)
Seminarium Duchowne w Łomży ukończył w 1935, 1935-1936 wikariusz w Jeleniewie, 1936-1940 prefekt w Szczuczynie, 1940-1944 wikariusz w Wąsoszu, 1944-1945 wikariusz w Sachwie, 1945-1947 prefekt w Kolnie, 1947-1955 proboszcz w Przeroślu, 1955-1958 proboszcz w Puńsku, 1958-1960 proboszcz w Zawadach, 1960-1965 proboszcz w Ugoszczu,
ks. Stanisław Kamiński
(ur. 28.03.1911-29.08.1979)
Seminarium Duch. ukończył w 1936 w Tarnowie, 1936-1938 wikariusz w Płopnicach, 1938-1940 wik. w Borowej, 1940-1943 wik. w Łączkach, 1943-1944 wik. w Cmolasie, 1944-1945 wik. w Kolbuszowej, 1945-1951 wikariusz, a następnie proboszcz w Sycowie, 1951-1961 administrator w Przemkowie, 1961-1962 kapelan sióstr Serafitek w Mierczycach, 1962-1968 administrator w Ścinawce Dolnej, 1968-1973 wikariusz, a następnie proboszcz w Złotniku, emeryt od 1973
ks. Stanisław Kamiński
(1919–86)
logik i filozof, ksiądz; od 1950 wykładowca, od 1965 prof. KUL; badania z zakresu historii logiki, logiki formalnej, metodologii nauk i filozofii nauki oraz metodologii filozofii, w której nawiązywał do tradycji m.in. J. Łukasiewicza; Pojęcie nauki i klasyfikacji nauk
ks. Władysław Kamiński
(0
6.03.1878-18.12.1914)
Uczył się w Collegium Marianum w Pelplinie (1891-95) i w gimnazjum w Grudziądzu, gdzie złożył egzamin dojrzałości w 1899. Studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie i otrzymał święcenia kapłańskie 22 III 1903. Był wikarym w S’w. Wojciechu, Leśnie, Cekcynie, Bobrowie i w 1. 1909-14 lokalnym wikarym w Dąbrówce k. Grudziądza. Należał do TNT (1905-14).
ks. Władysław Kamiński ur. 1863 zm. 1950
ks. Zygmunt Kamiński
(ur. 20.02.1933)
 we Wzgórzu-Bełżycach na Lubelszczyźnie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, 22 grudnia 1956 r. został wyświęcony na kapłana. Był wikariuszem: w Piaskach (1957-1959), w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie (1961-1963) i parafii św. Teresy w Lublinie (1963-1966). W latach 1959-1961 studiował ponadto na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, gdzie w 1971 r. uzyskał doktorat. Sakrę biskupią przyjął 30 listopada 1975 r.  W latach 1975-1984 pełnił ponadto funkcję wikariusza generalnego, dziekana Kapituły Katedralnej Lubelskiej, wykładowcy prawa kanonicznego w seminarium lubelskim i Wydziale Teologicznym KUL. Jako biskup w latach 1976-1984 był także proboszczem parafii katedralnej w Lublinie. 10 stycznia 1984 r. mianowany koadiutorem biskupa płockiego. W latach 1988 – 1999 bp. diecezji płockiej, a od 1999 – abp archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

* – osoby niewyrażające zgody na przedstawienie swoich danych proszone są o przesłanie powyższego faktu