Tadeusz Kamiński 08.08.1907-28.10.1980

został odznaczony  krzyżem w 06.091946 r. za walkę m.in. pod Monte Cassino, był ppor. w wojsku gen. Andersa. w II Korpusie Armii Polskiej od 1942 r. , po wojnie mieszkał w Londynie do roku 1976. Potem wrócił do ojczyzny. Tadeusz Kamiński ur. prawdopodobnie w Leopoli (Kresy) zmarł w Krakowie. Rodzicami jego byli Emilian Kamiński i Maria Kamińska z d. Zimmerhackel. Dziadkowie, oprócz Tadeusza mieli jeszcze następujące dzieci: Elżbieta , Janina, Jerzy, Bronisław, Lesław, Zbigniew, Stanisław, Alojzy.
Krystyna Henke (15.02.2004)