Osoby

Poniżej zdjęcia ze zbiorów rodzin Kaminskich i Maciejewskich.
Uprasza się wszystkich członków mojej najbliższej rodziny o podesłanie (choćby skanów) zdjęć!!!

Kaminski Jan [P54]

Kaminski Stanisław [P261]

Anastazja Kamińska[P262] z …

Kaminski Stefan [P8]

Marianna [P16] i Stanisław [P15] Maciejewscy

Maciejewska Marianna [P16] z dziećmi: Janusz [P23] oraz Anna [P14] (Kaminska)

Maciejewska Marianna [P16]

Maciejewska Marianna [P16]