VIP

Na tej stronie chciałbym stworzyć bazę informacji na temat osób tworzących historię a noszących nazwisko Kamiński (lub zbliżone). Zapraszam wszystkich do przesyłania wszelkich informacji lub źródeł, z których te informacje mógłbym zaczerpnąć

1.  Kamiński Marek

Jako pierwszy człowiek na świecie dotarł na oba bieguny Ziemi o własnych siłach, bez pomocy z zewnątrz, w ciągu jednego roku. Odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zdobycie Bieguna Północnego
2.   Kaminski Janusz

Amerykanin mający polskie korzenie uważany jest obecnie za jednego z najlepszych operatorów na świecie. W ciągu zaledwie kilku lat udało mu się sławę, popularność i uznanie krytyków po obu stronach oceanu. Swój sukces w dużej mierze zawdzięcza pracy z wybitnym reżyserem Stevenem Spielbergiem. To właśnie za zdjęcia zrobione do jego filmów „Lista Schindlera”, „Amistad” i „Szeregowiec Ryan” Kamiński otrzymał statuetki Oscara i nominację do nagrody Akademii. W 2000 r. artysta zadebiutował jako reżyser filmem „Lost souls”.
3.  Kamiński Aleksander
(Encyklopedia WIEM – onet.pl)
pseudonimy Bambaju, Juliusz Górecki (1903-1978), polski pedagog, pisarz, historyk. Znany działacz harcerski. Ukończył studia historyczne i archeologiczne na Uniwersytecie Warszawskim.
Współorganizator
Szarych Szeregów w czasie okupacji. Redaktor Biuletynu Informacyjnego Okręgu Warszawskiego, a później KG ZWZ-AK oraz kierownik (w latach 1941-1944) Biura Informacji i Propagandy Okręgu Warszawskiego AK. Kierował Organizacją Małego Sabotażu Wawer w latach 1940-1944.
Od 1945 do 1948 wiceprzewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego
, w latach 1956-1958 przewodniczący Naczelnej Rady Harcerskiej. Pracownik naukowy katedry pedagogiki społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, profesor od 1962.
Autor utworów dla młodzieży, np.
Książki wodza zuchów (1933), Andrzeja Małkowskiego (1934), konspiracyjnie wydanych głośnych Kamieni na szaniec (1943) – o walce z Niemcami oddziałów harcerskich związanych z 
Armią Krajową. Autor wielu prac dotyczących pedagogiki oraz historii polskich związków młodzieżowych w 1. połowie XIX w. (np. Analiza teoretyczna polskich związków młodzieży do połowy XIX w., 1971, Funkcje pedagogiki społecznej, 1972).

4.  KAMIŃSKI JAN NEPOMUCEN
(B. LASOCKA Jan Nepomucen Kamiński, Warszawa 1972)
 (1777–1855), aktor, reżyser, pisarz i publicysta; 1800–03 organizował we Lwowie amatorskie zespoły teatr., 1803–09 — zaw. na prowincji i w Odessie; 1809–42 dyr. teatru pol. we Lwowie, który dzięki jego działalności stał się ważną placówką kultury nar.; wprowadził do repertuaru komedie A. Fredry (16 premier); pisał i przerabiał dla teatru wiele sztuk (Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale, wyst. 1816, wyd. 1821), tłumaczył dramaty W. Szekspira (z przeróbek niem.), P. Calderóna, F. Schillera; występował do 1830; 1835–48 red. „Gazety Lwowskiej” i „Rozmaitości”; zbiory poezji, prace z filozofii i historii języka.
5.

 KAMINSKI JOHN

Pilot polsko amerykański żyjący w latach 1893-1960