Podstawy

Herb stał się oznaką rodu. W Polsce tego samego herbu mogą używać różne rodziny – nawet ze sobą nie spokrewnione. Aby rozszyfrować znaczenie herbów potrzebna jest bardzo bogata wiedza na temat ich budowy, kolorystyki i elementów w nich umieszczanych.

Mam nadzieję, że uda mi się choć w minimalnym stopniu przybliżyć te informacje.
W najbliższym czasie  strona ta zostanie zapełniona podstawowymi informacjami z tej dziedziny.
Stronę herbarzu poświęcam na przedstawienie herbów używanych przez rodziny Kaminskich. Z biegiem czasu uzupełnionych o opisy oraz przedstawicieli rodzin.

Możemy wyróżnić herby:

 


– warstw rządzących
– rycerskie
– mieszczańskie (gmerki)
– chłopskie (znamiona)

– ziemskie
– miejskie
– wiejskie

Najważniejszymi elementami herbów są: tarcza i mobilia (godła) na niej umieszczone. One to wraz z kolorystyką tarczy stanowią o odrębności danego herbu. Poprawności budowy oraz prawa do posługiwania się nimi pilnowali heroldowie.

Elementy składowe herbu to:

Tarcza,      Korona,     Hełm,     Labry,    Klejnoty,    Płaszcze,    Podpory tarczowe,   Ordery,   Dewizy,  Zawołania.

W dalszych odsłonach postaram się rozwinąć powyższe tematy

Tarcza – tworzy pole herbu, na którym umieszczano godła przenoszone z chorągwi. Najważniejszym wyróżnieniem tarczy był kolor, kształt zmieniał się w dużej mierze od okresu powstawania herbu.
Godła dzielimy na:
a. figury heraldyczne,
b. herby mówiące,
c. mobilia herbowe ,
d. figury puste
a. tarcza podzielona na mniejsze pola o różnych barwach
b. przedmioty, mające związek z przydomkiem lub cechą szczególną używającego herbu.
c. figury pospolite (rzeczywiste lub fantastyczne)
d. brak jakichkolwiek znaków (puste pola)