Zawody

Zawody często pojawiające się w różnych dokumentach w języku łacińskim, a mogące uprzykrzyć prace przy rozszyfrowywaniu danych o naszych przodkach.

abbas opat
abcedrix nauczyciel
abenarius faber kotlarz
abiectarius stolarz
acicularius, acufex iglarz
actionarius kramarz
actuarius pisarz
acuciator, acuminator szlifierz
acupictor hafciarz (na jedwabiu)
administrator rządca
adumbrator rysownik
aedilis budowniczy
aedituus kościelny, zakrystian
aerarius praefectus, aerarius quaestor poborca podatkowy
aerarius faber kotlarz, mosiężnik, ludwisarz, bronzownik
aerarius veteramentarius naprawiacz kotłów
agaso masztalerz
agittarius kusznik, łucznik
agricola rolnik
albator blicharz (wybielacz płótna)
albicerdo białoskórnik
alumnus student, uczeń
alutarius cerdo jarzęcoskórnik, zamesznik
amiger giermek
ampularius wytwórca butelek
anachoreta pustelnik
ancilla służąca
annonarius kupiec zbożowy
annularius faber płatnerz, zbrojownik, kotlarz
antistes proboszcz
apiarius bartnik, pszczelarz
apothecarius (medicamentum) aptekarz
apparitor dozorca, woźny
aquilex studniarz
arator oracz, rolnik
arcarius faber wytwórca skrzyń, stolarz
archiater, archigenes lekarz
architriclinus szafarz, ekonom
arcuarius kusznik, łucznik
arcularius cieśla, stolarz
argetarius bankier
armifex płatnerz
armifusor ludwisarz
armiger giermek
aromatopola kupiec korzenny
arrendator dzierżawca
artifex rzemieślnik
artifex calcarium ostrożnik
artifex loricarius rymarz
assator kucharz
aucellator sokolnik
auceps ptasznik
aulaeorum opifex, aulaearius gobelinnik, szpalernik
aurifaber złotnik
auriga woźnica
baccalaureus bakałarz, uczony niższego stopnia
baiulus posłaniec, tragarz
balistarius kusznik
balneator łaziennik
bapirifex papiernik
barbaricus hafciarz, tkacz jedwabiu
barbarius, barbitonsor cyrulik, golarz
becharius wytwórca pucharów i kubków z drewna
bergarius owczarz
bibilopegus introligator
bibliopola księgarz
bladarius kupiec zbożowy
bombardarius rusznikarz, puszkarz
bombicinator wytwórca jedwabiu
bractearius złotnik
brasiator słodownik
braxeator piwowar
bubulcus wolarz
bursarius, bursifex wytwórca toreb, kaletnik
cacubarius kaflarz
caduceator budowniczy dróg i mostów, pośrednik
caelator grawier
caementarius murarz
calcariator ostrożnik
calcarius wytwórca wapna, szewc
calcographus drukarz
caldearius kotlarz
califex wytwórca kielichów, konwisarz
calopedarius wytwórca chodaków z drewna
calvarius gwoździarz
cambiator wekslarz
candidarius blicharz (płótna)
caniparius kelner
cantafusor, cantrifusor konwisarz
capillamentarius perukarz
capsarius pudełkarz
carbonarius węglarz (wypalający węgiel drzewny)
carminarius gremplarz
carnarius rzeźnik
carnifex kat, rzeźnik (zajmujący się ubojem)
carpentarius cieśla, stelmach, karetnik
carrucarius woźnica
castrator rzezak bydła
catopticus wytwórca luster
caupo karczmarz, handlarz
cementarius murarz
cerdo garbarz
cereficiarius woskarz
cerevisarius piwowar
cervillarius płatnerz, wytwórca hełmów
cetarius handlarz ryb
chalcographus miedziorytnik
chelista skrzypek
chirothecarius rękawicznik
chymiater alchemik
cingularius paśnik
circulator włóczęga
cistarius wytwórca skrzyń
civis obywatel (miasta)
claustrarius, claviger klucznik, szafarz
clibanarius zdun
cloacarius czyściciel kloak
clusor kowal
coactiliarius kapelusznik, pilśniarz
coctor piwowar
cocus kucharz
collector poborca podatkowy
colorator farbiarz
commutator wekslarz
condimentarius kupiec korzenny
conductitius najemnik, wyrobnik
conflator hutnik, wytapiacz rudy
consiliarius rajca
consul burmistrz
contegulator dekarz
coqua kucharka
coquus kucharz
corbo koszykarz
cordarius powroźnik
coreator, coriator, coriarius skórnik, garbarz, szewc
corrigiarius rymarz
cotiarius szlifierz
cribrarius sitarz
crumenarius kaletnik, tasznik
crustularius, cupendinarius ciastkarz, cukiernik
culcitarius krawiec robiący płaszcze
cultellarius, cultellifaber, cultrifex nożownik
cunicularius gwarek, sztolnik
cuparius bednarz
curator opiekun, proboszcz
curator medici lekarz
currifex stelmach
custos stróż, opiekun
deaurator pozłacacz
debitor wierzyciel
deglubitor rakarz, hycel
dimensor szynkarz
disceptator sędzia, rozjemca
discipulus uczeń
dispensator szafarz, rządca
doliarius, doleator bednarz
dulciarius cukiernik
economus ekonom, rządca
edentarius dentysta
ensifex płatnerz, miecznik
ephipparius siodlarz
episcopus biskup
eques rycerz
equicius handlarz koni
eremita pustelnik
ergastularius strażnik więzienia
eruginator miecznik, szlifierz mieczy
exactor (tributoris) poborca podatkowy
excoriator rakarz, hycel, oprawca
faber rzemieślnik, kowal
feber ferri kowal
faber lignarius cieśla
faber murarius murarz
falcarius kowal kos
falconarius sokolnik
famella służąca
famulus parobek, pomocnik
famulus aulicus służący dworski
feniseca kosiarz, żniwiarz
fibulator guzikarz, wytwórca okuć
figulus garncarz, kaflarz
filicarius brukarz, kamieniarz
fistulator flecista
flator wytapiacz, hutnik
flaviarius safiannik
flebotomarius felczer
forestarius leśniczy
fornacarius zdun
fossarius, fossor górnik, kopacz, grabarz
fragulator kaletnik, tasznik
frenarius, frenifex rymarz
frumentarius kupiec zbożowy
frumitor garbarz
fullo folusznik, wałkarz
funarius, funista powroźnik
funicularius wytwórca sznurowadeł, pasków, klamer do książek
funifex powroźnik
furnarius zdun
fusor konwisarz, odlewnik
fusor tormentorum ludwisarz
garcifer kucharz
gemmagenum kaflarz
gemmarius jubiler
gerulus tragarz
girator włóczęga
gladiarius wytwórca kling, mieczownik
glebator studniarz
glutinator introligator
grammaticus nauczyciel
grutarius producent lub kupiec kasz i ziemiopłodów
guardianus strażnik
haeres dziedzic
haragius magik, kuglarz
harpator harfiarz
herbarius zielarz
horologifex, horologius zegarmistrz
hortulanus ogrodnik
hospes publicus karczmarz
iaculator błazen, kuglarz
impressor, imprimatorus drukarz
incisor krawiec
incola mieszkaniec
indusiarius krawiec koszulowy
infector farbiarz
institor kramarz
ioculator kuglarz, oszust
instructor nauczyciel
iudex sędzia
laborator wyrobnik, pracownik
lacticinator mleczarz
laganator wytwórca butelek
lamficus sartor zamszownik
laminarius, laminifex blacharz
lancinarius płatnerz
lanifex sukiennik
lanio rzeżnik
lanitextor sukiennik
lapidarius kamieniarz
lapsator szlifierz
laterator, laterarius strycharz (wypalacz dachówek), ceglarz
lavandarius pracz
librarius księgarz
lictor woźny, sługa miejski
ligator bednarz
lignator, lignarius, lignifaber cieśla, stolarz, kołodziej
ligularius wytwórca sznurków i sznurowadeł
limbolarius pasamonik, szmuklerz
linarius, lintearius handlarz konopii i pakuł
linifex płóciennik
lithostrator brukarz
lodex sukiennik, krawiec płaszczy
lorarius rymarz
lorifex płatnerz
lutifigulus garncarz
lutorissa praczka
lychnopoeus świecarz
macellarius, mactator rzeźnik
magister (scholae) nauczyciel
magister civium burmistrz
malleator kowal
mandrita pasterz, mnich
manicarius rękawicznik
mansuarius chłop, zagrodnik
marinarius marynarz
marsuparius kuśnierz, miechownik
marsupiator rękawicznik, tasznik
massarius dzierżawca, zarządca
materialista handlarz
matiarius wędliniarz
mellicida pszczelarz, bartnik
membranarius wytwórca pergaminu
mendicant, mendicus żebrak
mensator stolarz, wytwórca stołów
mercator kupiec
meretrix prostytutka
messor, metator probież
miles, militus gregris żołnierz
minutor felczer
molitor, molendarius młynarz
monetarius mincarz
montanista górnik
murarius, murator murarz
musicus (instrumentalis) muzyk, kapelmistrz
mutarius celnik
nauta żeglarz, marynarz, flisak
navector przewoźnik
netor krawiec
netrix szwaczka
nigricerdo czarnoskórnik
nodator guzikarz
notarius pisarz, notariusz
nummularius mincerz
nuntius posłaniec
nutrix mamka
obsequa służąca
obstetrix położna
oenopola sprzedawca wina
officialis urzędnik
olearius olejarz
operarius, operator wyrobnik, pracownik najemny
opifex rzemieślnik
opilio owczarz
organarius organista
ostiarius strażnik przy bramie, klucznik
panifex piekarz
pannarius sukiennik
pannicida krawiec sukienny
pannisor postrzygacz sukna
pantopola kupiec
papyrifex papiernik
parchanista barchannik
parochus proboszcz
passamentarius pasamonnik
pastellator wytwórca patelni, panwisarz
pastor pasterz, proboszcz
pauper biedak
pectinator gręplarz
pedagogus nauczyciel
pellio, pellifex, pellifactor kuśnierz
pelviarius, pelvifex miednicznik, kotlarz
penesticus handlarz starzyzną
pennarum structor, pennifex wytwórca skrzydeł husarskich i ozdób z piór
perator kuśnierz, miechownik
pergamenarius wytwórca pergaminu
perifex snycerz
pharetrator wytwórca kołczanów i sajdaków
pharmacopola aptekarz
pictaciarius łatacz
pictor malarz
pilearius, pileo, pileator kapelusznik, czapnik
pinsor śrutownik
pirarius kaletnik
piscator rybak
pistor piekarz
pistrinus młynarz
pixidarius pluszkarz
plaustrarius kołodziej, stelmach
plastes rzeźbiarz, snycerz
plebanus proboszcz
plumbarius konwisarz
polentarius słodownik, krupiarz
polio płatnerz, zbrojownik
politor szlifierz
pollinctor właściciel zakładu pogrzebowego
pomarius handlarz owoców
pontifex biskup
popinarius, popinator kucharz
praeceptor kierownik szkoły
praefectus zarządca, zwierzchnik
praxator piwowar
procarius świniopas
procurator zastępca
professor nauczyciel
promocondus piwniczy, szafarz
promus kuchmistrz
propola handlarz
proreta dowódca statku
proxeneta pośrednik handlowy
puer exercitus ciura, luzak
pyrarius prochownik
ratiocenatis rachmistrz
reddituarius dzierżawca
redemptor handlarz
reflektor druciarz
restiarius, restio wytwórca lin okrętowych, powroźnik
revenditor librorum księgarz
rhedarius stelmach, kołodziej
ribaldus włóczęga, organista, bakałarz
rotifex kołodziej
rubricerdo czerwonoskórnik
rufficerdo czerwonoskórnik, kordebanik
ruffifusor ludwisarz
rusticus, rurensis rolnik
saccarius kuśnierz, miechownik
sacellanus,sacerdos ksiądz, kapłan
safiaticus safiannik
saga czarownica
sagittarius łucznik, wytwórca strzał
salarius warzelnik soli
salicida prasol, solarz
salifex, salinator handlarz soli
salpista trębacz
salsamentarius śledziarz, solarz
samiator szlifierz
sartor krawiec
sator siewca
scabinus ławnik
scandularius gonciarz
sclopetarius strzelec
scoparius zamiatacz ulic
scriba pisarz
scriniarius boazernik, stolarz, archiwista, pieczątarz
scrutarius handlarz starzyzną
sculptor snycerz
scultetus sołtys, wójt
sector górnik solny
sellarius, sellator siodlarz
serifaber, serator ślusarz
sericarius, serifex wytwórca jedwabiu, jedwabniczarz
serrator, serrarius tracz
servus sługa
silvanus leśniczy
silicarius brukarz
similarius piekarz białego chleba
simulator fałszerz, partacz, kopista
speciarius kramarz korzenny
speculator stróż, wartownik
sportularius koszykarz
stametor kamieniarz
stannarius konwisarz, kotlarz
staterarius karetnik, powoźnik
statuarius rzeźbiarz
stationarius kramarz
stipus żebrak
stratarius siodlarz
structor murarz
subulcus świniopas
sufferator kowal podkuwacz
supplicant biedak
sutor szewc
tabellarius, tabellio posłaniec, listonosz
tabelnarius karczmarz
talemetarius piekarz
tabernalis arrendator arendarz karczmy
tector dekarz
tegularius dachówkarz, ceglarz
textor tkacz, sukiennik
tibialius pończosznik
tinctor farbiarz
tomeator, tomio tokarz
tonsor rytownik
torifex płatnerz
tormentarius ludwisarz
tornator tokarz
tritor młocarz
tunnarius bednarz
tyropola handlarz sera
unguentarius perfumiarz, wytwórca maści
urinator nurek
usurarius lichwiarz
vadius poręczyciel
valvarius klucznik, szafarz
vector woźnica
venator myśliwy
venditor kupiec
vespillo grabarz
vestiarius krawiec
vestiplica praczka
veterinarius weterynarz
vietor, viego bednarz
vigilarius strażnik, stróż
vinctor bednarz
vinitor winogrodnik
vinopola winiarz
virgulator miotlarz, szczotkarz
vitriarius, vitreator szklarz, hutnik szkła
xylocopus cieśla
zonarius paśnik
zytopoeus, zythopepta piwowar