Rodzina

Zarys dziejów mojej rodziny (Kaminskich)

Okolice Włocławek/Płock – skąd wywodzi się nasza rodzina od strony Kaminskich.

W chwili obecnej najwcześniejsze udokumentowane urodzenie:
Jan Kaminski [P54] – Dzierżązna (parafia Radziwie).

Choć niektóre ślady prowadzą przez Gąbin do Wyszogrodu.
Dlatego też pojawia się nowa wersja mapy z uwzględnieniem tych miejscowości.

POKOLENIE – -4
Najwcześniej udokumentowanymi przodkami są: Józef Kaminski [P57] urodzony ok. 1835 roku i Julianna Gołębiewska [P138] urodzona ok. 1838 roku. Udało mi się znaleźć dokumenty Józefa Kaminskiego [P438] , który poślubia jednak Juliannę Michalską [P439]oraz Józefa Kamińskiego [P517], który poślubia Juliannę Chybczyńską [P518].
(Historia: Powstanie Styczniowe;)

Zwracam się z prośbą do osób mogących mi pomóc w wyjaśnieniu tej zawiłości o wszelkiego rodzaju informacje.

POKOLENIE – -3
Z Józefa [P517] i Julianny Chybczyńskiej [P518] rodzi się w 1859 roku Szczepan [P516] być może brat Jana [P54], urodz. 20/12/1868 w m. Dierżązna, który jest synem Józefa [P57] i Julianny Gołębiewskiej [P138]. Jan Bierze ślub Marianną Stępniak (później Stępczyńską). Przenoszą się do Dobrzynia nad Wisłą. Jest właścicielem lub dzierżawi kamienicę na rynku w Dobrzyniu. Tam też umiera w 1938 roku.
(Historia: Powstanie Styczniowe; I wojna światowa).

POKOLENIE – -2
Wśród siedmiorga rodzeństwa rodzi się w 1905 roku w Starym Duninowie Stefan [P8] (mój dziadek). Później I wojna i odzyskanie niepodległości. Jeden z braci Stefana – Stanisław [P261] bierze udział w 1920 roku w wojnie z bolszewikami. Stefan jest robotnikiem rolnym. Przenosi się do Włocławka w poszukiwaniu pracy. W czasie II wojny pracuje przy budowie mostu . Po wojnie pracuje w Kujawskich Zakładach Maszyn Rolniczych (URSUS), także w Drumecie. Początkowo mieszka przy ul. Polnej później przy ul. Tumskiej.
(Historia: I  i II wojna światowa, zawirowania polityczne – 1956,1968,1970,1980).

POKOLENIE – -1
Rodzina mojego ojca Kazimierza [P7] (ur. w 1934r w Wierznicy – ok. 5 km na płn. od Dobrzynia n. Wisłą) przeniosła się do Włocławka najprawdopodobniej w poszukiwaniu pracy, tuż przed drugą wojną. Jako mały chłopiec więc przeżył czasy wojny już we Włocławku. Ukończył Technikum Budowlane w systemie wieczorowym. Pracował jako cieśla budowlany.
(Historia:  II wojna światowa, zawirowania polityczne – 1956,1968,1970,1980,1989-okrągły stół).

POKOLENIE – 0
W 1960 roku we Włocławku rodzi się Tomasz.Uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 2, a następnie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej. W 1989 wyjeżdża do Łodzi na studia a 1984  do wojska do Szczecina, gdzie bierze ślub Grażyną z d. Sówka.
(Historia: sierpień’80 – praktyki studenckie, strajki studenckie – NZS – w samym centrum, Stan wojenny, 1989-„okrągły stół”, …)

POKOLENIE – +1
Syn Krzysztof [P10] rodzi się już w Szczecinie 1990r. Uczęszcza do Szkół: -Podstawowej nr 46 – Gimnazjum nr 19 – I Liceum Ogólnokształcące – Politechnika Szczecińska (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny).