Nazwisko

Jak zostało już wspomniane nazwisko Kamiński jest bardzo popularne w Polsce i nie tylko. Występuje one w kilku odmianach: Kamieński, Kamiński i Kaminski. Te ostatnie noszone jest przez autora tychże stron. O owym fakcie został poinformowany w momencie odbioru swojego pierwszego dowodu osobistego w wieku osiemnastu lat.

Same nazwisko swoje korzenie z pewnością wywodzi od kamienia. Mogło odbywać się to pośrednio. Przypuszczam, że powstawały miejscowości posiadające w rdzeniu nazwy słowo kamień lub pochodne i w dalszym etapie mieszkańcy tych miejscowości określani byli przydomkami a następnie nazwiskami od tych miejscowości.

Poniżej przedstawiono występowanie nazwisk z rozbiciem na „stare” województwa
(dane z przed 2004 roku).

Nazwisko Ogólna liczba Rozmieszczenie
Kamieński 1514 Wa:169, BP:6, Bs:540, BB:54, By:39, Ci:10, Cz:4, El:4, Gd:54, Go:2, JG:22, Kl:29, Ka:139, Ki:1, Kn:4, Ko:9, Kr:48, Ks:1, Lg:8, Ls:8, Lu:10, Ło:12, Łd:13, NS:1, Ol:26, Op:7, Os:7, Pl:15, Pt:9, Pł:17, Po:65, Pr:4, Ra:8, Sd:23, Sr:1, Sk:7, Sł:2, Su:19, Sz:20, Tb:1, Ta:11, To:2, Wb:12, Wł:20, Wr:29, Za:15, ZG:7
Kaminski 466 Wa:2, BP:5, Bs:9, BB:4, By:64, Ch:9, Ci:8, Cz:27, El:4, Gd:61, Go:1, JG:4, Kl:2, Ka:28, Ki:1, Kn:7, Ko:9, Kr:4, Lg:3, Ls:5, Lu:9, Ło:1, Łd:11, NS:1, Ol:2, Op:11, Pl:17, Pł:1, Po:57, Pr:1, Ra:2, Rz:1, Sd:4, Sr:13, Sk:10, Sł:29, Su:4, Sz:7, Tb:4, To:4, Wb:3, Wł:1, Wr:3, Za:2, ZG:11
Kamiński 87935 Wa:9150, BP:1086, Bs:2033, BB:1635, By:3104, Ch:588, Ci:2441, Cz:1498, El:2023, Gd:4500, Go:1051, JG:1041, Kl:971, Ka:4621, Ki:2010, Kn:1734, Ko:1266, Kr:1128, Ks:338, Lg:884, Ls:528, Lu:3073, Ło:1481, Łd:2708, NS:536, Ol:2290, Op:1168, Os:1343, Pl:1601, Pt:553, Pł:2661, Po:2621, Pr:658, Ra:1499, Rz:482, Sd:1037, Sr:591, Sk:1805, Sł:1002, Su:1835, Sz:2441, Tb:945, Ta:586, To:3783, Wb:1107, Wł:2238, Wr:2224, Za:784, ZG:1253

 

 

Lista dziesięciu najbardziej popularnych nazwisk w Polsce:

1. Nowak
2. Kowalski
3. Wiśniewski
4. Wójcik
5. Kowalczyk

6. Kamiński
7. Lewandowski
8. Zieliński
9. Szymański
10.Woźniak

203 506
139 719
109 855
99 509
97 796
94 499
92 449
91 043
89 091
88 039

Najświeższe dane przedstawione w formie grafiki.

Na zdjęciu: najpopularniejsze nazwiska w 2014 roku

Coraz więcej przychodzi informacji oraz zapytań odnośnie Kaminskich. Tworzymy takową bazę. Zajrzyj do sekcji BIG FAMILY – czy jest tam Twoja gałąź?. Zapraszamy do współpracy!!!