Godło

 

Na wielu stronach są przedstawione etapy przekształcania się wizerunku orła w naszym godle. Ja chciałbym się zająć tym ostatnim – od 1927 roku do dnia dzisiejszego.

Po odzyskaniu niepodległości zastanawiano się nad kształtem godła odrodzonej Polski. Wszelkie dyskusje na ten temat kierowały się ku orłowi w koronie i tak też się stało. 1 sierpnia 1919 roku sejm przyjął, do czasu ustalenia granic Państwa i określenia godła przez konstytucję, wizerunek orła w koronie nawiązującego do orłów z czasów Stanisława Augusta. Dopiero 13 grudnia 1927 roku, pięć lat po uchwaleniu konstytucji na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej ustanowiono nowy wzór herbu państwowego. Interesującym w tym jest fakt, że autorem projektu  jest architekt Zygmunt Kamiński.
Powyższy wizerunek wzbudził wiele kontrowersji. Największe zastrzeżenia mieli heraldycy ze względu na błędy formalne:
– przepaska i łapy orła powinny być złote,
– w koronie powinny być prześwity między kwiatostanami,
– zakończenia przepaski powinny mieć kształt trójliścia,
– gwiazdki na przepasce uznawano za symbole bolszewickie lub masońskie,
– otwarta korona,
– złote obramowanie tarczy.    

Herb Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony na mocy rozporządzenia Prezydenta RP (13.12.1927)

Po drugiej wojnie światowej oczywiście orzeł w koronie nie przystawał do „socjalistycznej rzeczywistości”. Bez żadnego więc aktu prawnego wprowadzono  herb państwowy, w którym orzeł miał kształt orła Kamińskiego lecz był bez korony i miał zniekształcony dziób i zaostrzone gwiazdki. Tarcza była podłużna a sam orzeł zaprojektowany w kole co sprawiało, że pozostawały u góry i na dole godła wolne pola.

Herb PRL wprowadzony
w latach 40-tych XX w.
Herb PRL wprowadzony na mocy dekretu Rady Państwa (07.12.1955) Herb PRL wprowadzony na mocy ustawy (31.01.1980)
Oficjalne ustanowienie orła bez korony miało miejsce 7 grudnia 1955 roku następne poprawki wprowadzono na mocy ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku.

Bazując na projekcie Zygmunta Kamińskiego na mocy ustawy z dnia 27 grudnia 1989 r. przywrócono orłowi koronę oraz złote szpony.

Jak więc widać obecnym wizerunkiem orła, z niewielkimi zmianami posługujemy się ponad 75 lat i oby trwało to jak najdłużej.

Herb Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony na mocy ustawy (27.12.1989)